Lokaal ondernemen

Insignia Naturea I Als lokale ondernemer werk ik vanuit Hoogkarspel en bied ik mijn diensten aan in de regio. Gelegen in West- Friesland (NH) wil ik zoveel mogelijk samenwerken met regionale kwekers voor het verwerken van lokaal geteelde producten

Regio I West-Friesland is een regio in het noorden van de provincie Noord-Holland, omsloten door de West-Friese Omringdijk en gelegen ten zuiden van de Wieringermeer. Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Schagen zijn de belangrijkste plaatsen in de regio. 

Karakter I West-Friesland heeft voornamelijk een agrarisch karakter, met lange lintdorpen. Er zijn veel kwekers en kassen in de omgeving waar lokale streekproducten worden geteeld. In mijn arrangementen zijn de Hollandse seizoen bloemen zoveel mogelijk te vinden. 

Dialect I in West-Friesland spreekt men het West-Friese dialect. 
Het dialect kent variaties van dorp tot dorp, maar heeft opvallende algemene kenmerken, zoals het gebruik van sk- in plaats van sch- en andere grammaticale en lexicale opvallendheden. Over de plaats van het West-Fries in ons taalgebied is veel discussie. Vaak wordt verwezen naar een aantal opvallende overeenkomsten met het Fries. Vanouds wordt er dan ook van uitgegaan dat het West-Fries een van Oudfries afgeleide taalvorm is, die veel meer dan het echte Fries door het Hollands is beïnvloed.